Modul asystANT Agro je rozvinuté použitie GPS a špeciálny údajovo operátorný a vyhodnocovaný systém pre poľnohospodárskych spotrebiteľov. Jednotka paluby, zamontovaná do poľnohospodárskych strojov, je súca na stotožnenie s
RF kartou
. Takto prvky systému asystANT (napr. studňa pohonnej hmoty) a motorové vozidlo (blokovanie štartu) môže vodič motorového vozidla používať len po identifikovaní. Jedným základným prvkom modulu asystANT Agro je tabuľková mapa GPS, ktorá sa zakladá na tabuľkovej mape, používanej v hospodárstve. Táto GPS tabuľková mapa sleduje používanie názvov predošlých máp (kódové čísla, názvy honov). Súčiastkou palubovej jednotky je vonkajšia jednotka vstupu údajov, na ktorej pred začatím každého pracovného úkonu operátor vyberie z vopred
programovaných pracovných úkonov aktuálny, a okrem toho aj nástroj, ktorý chce používať (napr. postup, trakcia pluhu, hlboká orba, obojstranný pluh). Takto fixované údaje slúžia ako východisko pre prípravu elektronického denníku strojovej práce. Systém upevňuje GPS - údaje, stav pohonnej látky a iné údaje opcionálnych meracích prístrojov. Na tieto údaje sa môžeme opýtať aj v režime online/offline. Pri prevádzke online dispečer môže nasledovať na mape tie vozidlá, ktoré sú identifikované individuálne.

Modul podrobne fixuje pracovný čas i čas, ktorý spotrebovali pri ceste, prácu, servise a každú takú udalosť, ktorá sa neviaže k práci. Takto firma môže dostať presný obraz o prevádzkovom čase strojov aj o čase, ktorý efektívne pracovali, takže možno vypočítavať
skutočné ukazovatelia výkonu. (skutočná spotreba pohonnej látky). A to môže byť základom presnej kontroly a odmeňovania výkonu poľnohospodárstve.

Modul asystANt Agro počíta pracovné hodiny a výkony v hektároch. Vypočíta spotrebovanú pohonnú látku na hektár, v zobrazení v tabuľke a súčastnú prácu. Podľa potreby používateľa urobí systém pri vyhodnocovaní zoznamy v tabuľkách, ktoré spoločne s tabuľovým technickým listom umožní presné zobrazenie výdavkov tak, že v ňom vystupujú okrem materiálnych a iných výdavkov aj pracovné mzdy.
 
 
 
 


 

 

 

 

 

Funkcie modulu asystANT Agro:
• pozícia, rýchlosť,výška, upevňovanie smeru,
• presné sledovanie poľnohospodárskych
  úkonov s použitím tablických máp,
• registrácia pohonnej látky pomocou sondy,
• RF kartické a Pin kódové identifikovanie osôb/pracovných
  strojov (v prípade neoprávneného používania
  blokovanie štartovania),
• štart, sledovanie betapy,
• elektronické vyúčtovanie pracovného času
  (pracovný čas, čas na cestu, prácu, servis, presné
  fixovanie iných, nie na prácu viažucich sa nástrojov),
• elektronický zoznam pracovných strojov
  (nominálna tabuľka s presnými údajmi úkonnej
  práci poľnohospodárskych nástrojov),
• možné fixovanie služobných údajov na danú osobu
  (tachometer, stav prevádzky, evidenčné číslo strojov atď.)
• presný zoznam v tabuľkách (vyúčtovanie všetkých
  možných výdavkov),
• okamžité oznámenie (alarm) v prípade, keď nastane
  taká akcia, ktorú nedefinovali vopred v
  zákonnom systéme,
• možnosť manažmentu na dialku,
• zafixovanie údajov iných opcionálnych analóg a
  digitálnych meracích prístrojov, priebežné
  údajovokomunikačné interhniezdo
  (RS232, Ethernet, rozhlasové,GSM/GPRS).

 
  Základná jednotka:
Jednotka vozidiel
V pracovnom stroji umiestnené zariadenie na pozbieranie údajov, na registráciu a na mobilnú komunikáciu. Jeho hlavnými funkciami sú: určenie presnej geografickej pozície a rýchlosti, fixovanie hodnôt, ktoré dostali od iných doplnkových zariadení.

Konzola na prenos údajov vo vozidle
Pomocou konzoly vodič vozidla môže fixovať údaje, môže komunikovať s centrom.


Ďalšie opcionálne doplnkové jednotky:
RF kartový identifikátor
Umožní identifikovanie vodičov s RF kartou, a v prípade nezákonnej osoby blokovanie štartu.
Sonda pohonnej látky
Nástroj na meranie atmosferickej a pretlačenej pohonnej látky.