Vítame Vás vo svete účinného flotového dozoru a manažmentu!
 
 
Systém flotového manažmentu asystANT umožní účinnú kontrolu, administráciu áut alebo spracovníkov v takých firmách, ktoré sa zaoberajú prevádzkovaním motorových vozidiel i pracovných strojov. V totálnom systéme asystANT prebieha jednotná a komplexná identifikácia osôb a vozidiel. V tomto systéme vaši pracovníci používajú iba jeden identifikačný prostriedok. S používaním systému vždy budete vedieť, kde sú vaše motorové vozidlá, kde sú a kde vykonávajú svoje povinnosti vaši spolupracovníci. Systém asystANT funguje podľa vopred zaradeného - vami definovaného - systému pravidiel. Takže vy sa môžete zaoberať len tými motorovými vozidlami a pracovníkmi, ktorí sa odchýlia od pravidiel. Systém asystANT, vyplývajúc z funkčného mechanizmu, automaticky registruje, oslobodí vašich pracovníkov od vykonania početných manuálnych administratívnych úloh. Tento čas môžete používať na rozvoj obchodu alebo na rozvíjanie kruhu svojich činností. Čiže so systémom asystANT dôjde k zníženiu výdavkov na danú administratívnu činnosť a zvýšeniu príjmov. A tieto spoločne významne zvyšujú zisk firmy.
 
Komu odporúčame náš produkt?
Tým firmám, ktoré by chceli vedieť, y
kedy a kde sú ich motorové vozidlá,
ktoré motorové vozidlá, pracovné stroje a spolupracovníci sa odchýlia od zaradenia do systému,
či vodiči používajú motorové vozidlá mimo povolenej trasy, alebo mimo pracovnej doby,
kedy, u koho a kde prebieha náhly pokles náplne nádrže v motorovom vozidle,
koľko času sa zaoberá obsluha pracovných strojov,
edy sa dá do pohybu a kedy sa zastaví dané vozidlo,
aký má vzťah vyúčtovaný výkon práce a ozajstný výkon práce.
 
Všeobecná charakteristika systému asystANT:
Je komplexné. Používaním systému môžete v jednom čase realizovať kontrolu pohonnej hmoty a floty.
Jeho pôsobenie je automatické, zakladá sa na vopred definovanom systéme. Teda vy môzete kontrolovať len tie "problematické" prípady, pri ktorých dôjde k odchylke od vopred stanovanej trasy, spotreby, rýchlosti (alebo hociktoré iné údaje) niektorého vozidla.
Realizuje všestrannú identifikáciu osôb a motorových vozidiel (s ohľadom na všetky moduly).
Môžete ho používať jednoducho. Používaním systému značne klesá čas, ktorý by ste používali pri administrácii.
Jednoducho ho môžete pripojiť k už existujúcemu systému výpočtovej techniky. Údaje modulov môžete odovzdať systému vedenia firmy (napr.: údaje o vyúčtovaní pracovnej doby, údaje o tankovaní, údaje o vykonaných km).
Ponúka úplnú možnosť kontroly a manažment nad vozidlami a zamestnancami.
 
Aké výhody poskytne používanie systému?
Úspora pracovnej doby, veď nie je možnosť na pozdejšiu korekciu elektronickej evidencii pracovnej doby zamestnancov pri vstupnom systéme. Aj vyúčtovanie mzdy vychádza z údajov, ktoré dostanú elektronickou formou.
Úspora pohonnej hmoty, veď presne môžete sledovať, kedy, do ktorého vozidla, ktorý vodič a koľko pohonnej hmoty tankoval a akú dlhú cestu tak realizoval.
So systémom môžete realizovať presné vyúčtovanie výdavkov a ich predpoveď. Veď na každé vozidlo môžete nastaviť dátum potrebného servisu, termín výmeny súčiastok, takže tieto údaje možno plánovať aj sumárne dopredu, plánujúc aj miesto kontroly motorových vozidiel.
Úspora výdavkov a času, ktorý by ste venovali administrácii. Veď systém automaticky, bez potreby zasahovania človeka zhotovuje údaje potrebné ku kontrole, urobí tabuľky, všetke údaje potrebné k vyúčtovaniu.
Vzrast zisku, veď klesanie výdavkov, vyplývajúce z účinnejšej kontroly a ušetrený pracovný čas má vplyv na zvyšovanie príjmov.