Pomocou modulu asystANT Diesel Terminal je možná riadená, bezpečná a presne zafixovaná rezerva pohonnej látky podniku. Systém umožní neohraničený rozmer staníc a umožní ich jednočasovú úpravu bezohľadu na ich geografické miesta. (Komunikáciu možno realizovať cez GPRS kontakt, LAN kontakt a cez kontakt 2,4 Ghz - ej antény.) Takto možno realizovať 24 hodinový dozor nad studňami pohonnej látky aj bez humánnej zdrojovej sily, veď so systémom asystANT je možné uskladňovanie pohonnej látky v studni aj bez operátora, a kúpa je pod ustálenou kontrolou. Osoby, ktoré používajú studňu sa autimaticky identifikujú (karta RF, kód PIN). Tankovanie vozidiel v systéme je možné len podľa vopred zostavených pravidiel. Takto môžu tankovať výlučne len tie osoby, také množstvo a do toho vozidla, ktorým to vy povolíte. Systém ukladá do pamäti, ktorý vodič, do ktorého vozidla, kedy a koľko pohonnej látky tankoval. Je možnosť stanoviť náhodný, denný a mesačný limit a to pre vozidlá alebo osoby, ktoré majú oprávnenie na tankovanie. Takto celkovo je možné vylúčiť zneužívanie príjmu pohonnej hmoty. S používaním modulu Diesel Terminal je možná registrácia neobmedzeného počtu používateľov s 0,1 % presnoťou individuálne zaobchádzanie so zásobami (kompenzovane na 15 stupňov Celsia).

Systém zahŕňa v sebe komplexnú jednotku - údržku a hlavu studne, ale softver môžete objednať aj na už existujúcu hlavu studni pohonnej hmoty.
 
 
 
 


 

 

 

 

 

Funkcie modulu Diesel Terminal:
• identifikovanie osôb/pracovných strojov s RF kartou a
  PIN kódom na zabránenie tankovania načierno,
• je možnosť aj na inteligentné identifikovanie vozidla.
  V tomto prípade automatické identifikovanie prebieha v
  momente uloženia pištoľa do nádrže motorového vozidla,
• obsluha prevádzkovaného času na každý deň v týždni,
• uschovanie záznamov tankovaní na osoby/pracovné
  zdroje na neobmedzený počet používateľov,
• vyžiadanie podnikových údajov na osoby
  (tachometer, stav podnikových hodín, číslo vlakopisu,
  číslo pracovného denníku atď.),
• rezervácia údajov tankovacieho zápisníka (niekoľkotisíc
  údajov o tankovaní, chránená kapacita rezervovania),
• bezpečná obsluha a ochrana údajov,
• evidencia firiem a izolovanie ich obsluhy v
  neohraničenom počte, (obsluha súpravy pohonnej
  látky na 15 stupňov Celsia),
• okamžité oznámenie (alarm) hociakej udalosti,
  ktorá sa deje na stanici pohonnej látky,
• možnosť manažmentu na dialku,
• obsluha kamery, automatická archivácia záberov,
• priebežné komunikačné hniezdo údajov
  (RS232, Ethernet, rozhalsový, GSM/GPRS).