Az asystANT Gate modul feladata a cég telephelyein
a jogosulatlan belépés megakadályozása, illetve annak biztosítása, hogy minden dolgozó az előre definiált időintervallumban és csak a számára engedélyezett területekre léphessen be.
A dolgozók azonosítás után (RF kártya, PIN kód) léphetnek be a vállalat telephelyére. Abban az esetben, ha bármelyik dolgozó háromszor sikertelenül próbálta azonosítani magát, akkor a rendszer erről az eseményről riasztást küld. A gépjárművek tekintetében a rendszer mindezt egy sorompós beléptető rendszer formájában valósítja meg. A sorompóhoz kötötten vagy attól függetlenül a rendszerhez opcionálisan hozzárendelhető egy hídmérleg
egység. Ennek feladata a járművek súlyának, illetve a szállított áru tömegének mérése, ellenőrzése (szállítólevél és mérlegjegy nyomtatása). A Gate modul használatával mindig ellenőrizhető és nyomon követhető lesz, hogy melyik járművel, mikor, melyik sofőr, milyen tömegű árut szállított be- vagy ki a telephelyről.
A rendszer lelke az asystANT ADATTÁR, ahol folyamatosan és automatikusan tárolásra kerülnek az adatok, amik a felhasználó által kívánt formában bármikor megjeleníthetőek.
Az ADATTÁR tárolja az összes dolgozó adatát, beállított limitjeit, belépési engedélyeit (mely időszakokban tartózkodhat a telephelyen), a munkaidő alatti ki és belépések számát, időpontját.
Az itt tárolt adatok a vállalat más alrendszerei számára is a jogosultsági szintek figyelembevételével hozzáférhetőek. Például a tárolt munkaidő adatokat a rendszer közvetlenül átadja a bérszámfejtő program számára. Mivel a dolgozónak nincs lehetősége a beléptető rendszer által szolgáltatott elektronikus munkaidő-nyilvántartás utólagos korrekciójára, így a rendszer használatával munkaidő megtakarítás érhető el.
A kirívó esetek (előzetesen definiált szabályrendszertől való eltérés) könnyen kiszűrhetőek és számon kérhetőek lesznek.
Az adatok alapján humánerőforrásleterheltségi vizsgálatok, gazdaságossági számítások végezhetőek.
 
 
 
 


 

 

 

 

 

asystANT GATE modul funkciói:
• jogosulatlan belépés megakadályozása,
• az előre definiált szabályok szerinti belépés biztosítása
  (adott dolgozó csak a megadott területre és a megadott
  időintervallumban léphet be),
• RF kártyás és/vagy PIN kódos személyazonosítás,
• RF kártyás és/vagy PIN kódos gépjármű azonosítás,
• a gépjárművek esetében sorompós beléptető rendszer,
• elektronikus munkaidő-nyilvántartás,
• dolgozók személyi adatainak tárolása,
  okmányainak nyilvántartása,
• dolgozók belépési engedélyeinek tárolása
  (mely időszakokban tartózkodhat a telephelyen),
• a munkaidő alatti ki és belépések számának rögzítése,
• a munkaidő alatti ki és belépések időpontjának rögzítése,
• közvetlen kapcsolat a vállalat egyéb alrendszereivel,
  vállalatirányítási rendszerrel,
• humánerőforrás-leterheltség kimutatás.

 
  Alapegység:
Beléptető egység
Feladata RF kártyás azonosítás után a megadott ajtókon a ki és bejutás biztosítása.


További opcionális kiegészítő egységek:
Sorompó egység
Lehetővé teszi a sorompó kezelését.
Hídmérleg egység
A járművek súlyának, illetve a szállított áru tömegének mérésére szolgáló eszköz (szállítólevél, mérlegjegy nyomtatása).
Munkaidő-nyilvántartó egység
A dolgozók munkaidejének regisztrálására szolgáló egység (telepített és mobil változata lehetséges).
Kamerás megfigyelő egység
Feladata a képek tárolásának és visszakereshetőségének biztosítása.