S používaním modulu asystANT GPS je uskutočniteľný stály dozor nad flotom vozidiel pracovných strojov. Systém asystANT podľa údajov, daných pomocou palubných jednotiek vozidiel, uschováva aktuálnu pozíciu vozidla, smer jeho jazdy, rýchlosť a iné technické údaje. Takto systém umožní, aby váš podnik vždy vedel, kde sú vaše vozidlá, kde pracujú vaše stroje, kto je vodičom vozidla. Palubné jednotky, namontované do vozidiel, sú schopné byť identifikované RF kartou (alebo s PIN kódom) a takto spojazdniť vozidla je možné len s individuálnou identifikáciou.
V systéme asystANT je možné na vektografickej mape sledovanie stav vozidla, premietane jeho precestovanú trasu v hociktorom časovom

momente (v prevádzke online/offline). V prípade prevádzky online kontakt GPRS umožní, aby centrum dispečerov podľa údajov GPS sledovalo online pohyb vozidla, ktorý je základom dynamického organizovania prevozu. Pomocou tohoto dvojsmerového kominukačného systému dispečer v danom prípade oznámi vodičovi vozidla zmenenú trasu, nového nájdeného partnera. Otvára sa možnosť na kontrolu vopred vyznačenej trasy a prispôsobenie sa požiadavkám priebežného preplánovania.

Modul asystANT je možné vybudovať aj s 2,4 Ghz - vou bezpotrubnou komunikačnou jednotkou, ktorá v offline prevádzke slúži na odpis

denných hlásení bázy a na opýtanie sa údajov, pozbieraných vo vozidlách.

Systém podľa potreby je schopný pripevniť signály meracieho zariadenia
(sondy a bezpečnostné zariadenia) a pošle alarm v prípade, keď zbadá chybu, nezákonného používateľa, neodôvodnenú zmenu úrovne signálu (zmenu hladiny pohonnej látky), odklon od vyznačenej trasy.

Systém asystANT je schopný viesť elektronický vlakopis.
Z pozbieraných údajov možno vidieť všeobecné správanie vodiča (napr. meranie rýchlosti) a používanie vozidiel po pracovnom čase.

 
 
 
 


 

 

 

 

 

Funkcie modulu asystANT GPS:
• upevňovanie pozície, rýchlosti, výšky a smeru,
• sledovanie štartovania a betapu,
• registrácia hladiny pohonnej látky v údrži,
• identifikácia osôb, vozidiel/pracovných strojov
  RF kartou a PIN kódom (v prípade neoprávneného
  používania - blokovanie štartovania),
• upevňovanie podnikových údajov na osobu
  (tachometer, stav doby prevádzky, číslo vlakopisu,
  číslo pracovného denníku atď.)
• elektronický vlakopis (podľa menovitých bodov
  evidovanie štartu a zastavenia sa),
• okamžité oznámenie (alarm) o udalosti, ktorá sa
  odchýli od vopred definovaného záznamu v systéme
  (napr. odklon od trasy),
• možnosť manažmentu na diaľku,
• upevňovanie údajov iných opcionálnych analóg
  a digitálnych meracích prístrojov,
• priebežné komunikačné hniezdo údajov
  (RS232, Ethernet, rozhlasový, GSM/GPRS).

 
  Základná jednotka:
Vozidlová jednotka
Zariadenie, ktoré zberá údaje, registruje a je mobilným komunikačným zariadením a je umiestnené vo vozidle/pracovnom stroji. Jeho hlavnou funkciou je určenie presnej geografickej polohy a rýchlosti a evidovanie tých hodnôt, ktoré dostane od iných doplnkových zariadení.


Ďalšie opcionálne doplnkové jednotky:
Identifikátor s RF kartou
Umožní identifikáciu vodičov s RF kartou a v prípade neprávnenej osoby blokuje štartovanie.
Sonda na pohonnú látku
Nástroj, ktorý slúži na meranie atmosferickej pohonnej látky a pohonnej látky pretlačenej.
Snímač otvorenia
Nástroj, ktorý slúži na evidenciu nákladového priestoru.
Teplomer
Nástroj, ktorý slúži na evidenciu teplotných údajov nákladového priestoru.
Konzola na prenos údajov vozidla
S jeho pomocou vodič vozidla/pracovného stroja môže evidovať údaje, môže komunikovať s bázou.